PS Designers

Водни Елементи

Информация
Водните елементи се наложиха от нуждата за интересни форми в басейните и СПА центровете. Функцията им не винаги е декоративна, но и в двата случая ефектът, който се постига в комбинация с водата, е забележителен. Проектираме специално или произвеждаме по модел на клиента
SPA Форми
© 2021 PS Designers, All Rights Reserved