Стиропор Полистирен EPS
Технически Данни

Стиропор

Стиропор Полистирен EPS
Технически Данни

Полистирен

Стиропор
Легенда
кое какво е с тези сложни обозначния
Видовете стиропор, полистирен или полистирол, които са едно и също наименование, варират според неговата плътност тук ще намерите подробна техническа информация за материалите които използваме
PS Designers

Стиропор и Фибран

 • Топлопроводимост

  λ20 [W/mK]

  Топлопроводимостта описва провеждането на топлината от строителните материали, като стиропор. Ниската стойност означава малко топлопровеждане и по този начин добра топлоизолация. Съгласно продуктовите стандарти стойността на топлопроводимост λD се означава във W/mK.

  За определяне на топлопроводимостта λD в лабораторни условия се приема топлопроводимостта на стиропора като строителен материал при 10°С в сухо състояние (λ10, tr).

  Топлопроводимостта показва какво количество топлина преминава за секунда, на квадратен метър през хомогенен стиропор, строителен материал с дебелина 1 m, ако температурната разлика между топлата и студената страна възлиза на 1°С (= 1 Келвин). Мерната единица на топлопроводимостта е [W/mK].

 • Якост

  kPa

  Паскалът е единицата за налягане и механично напрежение в системата SI. Означава се със символа Ра. Единицата е наречена в чест на френския физик и математик Блез Паска.

  При стиропора(полистирен, полистирол) се използва kPa което се равнява на 1000 Pa (паскала)

  Връзка между единиците от SI: 1 Pa = 1 kg•m-1•s-2

 • Водопоглъщане

  %
  Водопоглъщането при стиропор се измерва в %. Тази стойност показва какво количество вода може да погълне обем 1м2 стиропор за единица време - указана по-долу в техническите данни.
 • Число на дифузно съпротивление на водни пари

  μ

  Това число показва дифузионното съпротивление или с други думи паропроницаемоста на стиропора, което е т.н. възможност за дишане на материала. За въздуха μ=0.

  Приема се, че в еднофамилно жилище се отделят водни пари, еквивалентни на 10л. вода за 24ч. Тази влага трябва да премине през стените и през топлоизолацията и да се изпари в околното пространство. Затова паропроницаемоста е изискване, което не бива да се подценява.

Стандарт Стиропор(Полистирен)

 • Евротип EPS 70 - подходящ за запълване на обеми, където няма голямо механично натоварване
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.037 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 41 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 62 kPa
  Якост на огъване 101 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,4 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 33
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 12 - 15 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS 70 - подходящ за запълване на обеми, където няма голямо механично натоварване
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.035 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 85 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 73 kPa
  Якост на огъване 112 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,3 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 40
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 12 - 15 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS FACADE 80 - подходящ за топлоизолация на плоски покриви и фасади
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.034 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 108 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 96 kPa
  Якост на огъване 125 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,3 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 45
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 15 - 17 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS FACADE 90 - подходящ за топлоизолация на плоски покриви и фасади
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.033 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 115 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 98 kPa
  Якост на огъване 135 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,1 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 56
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 16 - 18 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS FACADE 100 - подходящ за топлоизолация на подове, покриви и фасади
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.032 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 127 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 103 kPa
  Якост на огъване 175 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,1 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 74
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 18 - 21 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS PREMIUM 100 - специално разработен за по-добра топлоизолация на фасади
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.031 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 138 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 121 kPa
  Якост на огъване 187 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,1 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 78
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 19 - 23 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS 150 - подходящ за области с високо механично натоварване
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.030 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 207 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 157 kPa
  Якост на огъване 230 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 1,1 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 88
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 23 - 27 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS 200 - подходящ за области с много високо механично натоварване
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.030 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 295 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 205 kPa
  Якост на огъване 400 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 0,9 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 210
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 27 - 30 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
 • Евротип EPS 250 - подходящ за области с много високо механично натоварване
  Наименование Стойност
  Топлопроводимост λ20: 0.030 W/mK
  Якост на опън перпендикулярно на повърхностите 337 kPa
  Якост на натиск при 10% деформация 295 kPa
  Якост на огъване 420 kPa
  Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне 0,9 %
  Число на дифузно съпротивление на водните пари 224
  Стандартна Височина 10 - 500 mm
  Стандартна дължина 1000 - 20000 mm
  Стандартна ширина 500 - 1000 mm
  Плътност kg/m3 30 - 35 kg/m3
  Пожароустойчивост Да
  Време на горене 0 s
  Придвижване на фронта на горене Не
  Отделяне на капещи горещи частици Не
  Максимална температура на приложение 95ºC
EКО Стиропор
PS Designers

Еко Материал

PS Designers грижа за околната среда

ЕКО Материал: Стиропорът е най-екологичният изолационен материал

Стиропорът(полистирол) е петролен продукт, но за производство му е нужна изключително малко суровина. Стиропорът или така наречения полистирен се състои до 98% от въздух и едва около 2% от полистирол. Само 0,1% от цялото потребление на петрол е насочено към производството на стиропор.

Рециклираме отпадъците от Стиропор!

PS Designers рециклира и не замърсява околната среда с отпадъчни продукти от стиропор! Отпадъчните продукти от производството на фасадна декорация от стиропор намират широко приложение в производството на други продукти като барбарони(пуфове), пълнежи за мебели, пълнежи за олекотени мазилки и замазки и много други

Размери

Няма ограничение в размерите на предлаганите от нас профили и орнаменти

Материали

Използваме високоплътен стиропор епс и фибран. Предлагаме два вида покрития

Консултиране

Помагаме ви да изберете най-подходящите форми и ви консултираме за дизайна

Online Поддръжка

Лесно свързване с нас по всички онлайн канали в раздел Да Поговорим

Дизайн и Визия

Възползвайте се от нашите Идейни Проекти или поръчайте 3D Визуализация

Боядисване

Нашите продукти могат да бъдат боядисвани с всички фасадни и интериорни бои на водна основа

Високо Качество

Предлагаме 5 Години гаранция на произвежданите форми, профили и орнаменти

Стандарти

Всички продукти са произведени под стандарт и са преминали качествен контрол
Вашият партньор за
Архитектурен Фасаден Дизайн

PS Designers

Фасади Екстериор & Интериор

PS Designers е на пазара от 15 години с утвърдено качество на продукти и орнаменти за фасадна декорация от стиропор и фибран. Възможностите за декориране на фасадата на Вашата къща, сграда, хотел, интериор са неограничени. Зависят само и единствено от фантазията и мечтите ви!

Производство и Дизайн

PS Designers Ltd. произвежда декоративни орнаменти и фасадни архитектурни профили

Фризове

Первази

Арки

Ключови Камъни

Колони

Капители

Основи

Ъглови Камъни

Сайдинг

Декорация

Профили

Корнизи

През 2015 г. разширява дейността си и включва 3D Визуализация, проектиранe и производство на широка гама продукти за изработка на Сауни, Парни бани, Модулни мебели, Мивки, Ниши и Куполи, дизайнски СПА & Баня форми със стъклокерамика.

Large

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Нови Интересни Фасадни Продукти

Ново полимер акрилно покритие за фасадната декорация, гарантиращо здравина, гъвкавост и издръжливост, от PS Designers. Изпратете ни запитване и ще получите мостра от нас за да се убедите в качеството. Разгледайте Новите продукти тук ...

Фасадна Декорация Промоции

Тук ще намерите промоционалните ни предложения с най-ниските възможни ценови оферти за фасадна декорация на пазара! Предлаганите профили от стиропор в промоционалните оферти са налични и могат да бъдат закупени веднага.
 • Фасадна декорация и архитектурен дизайн

  Екстериор

  Индивидуалност за прозорци, тераси, врати и колони. Фасадни профили и орнаменти за цялостна фасадна декорация. Фасадни Орнаменти за дизайнерски идеи.
 • Интериорен дизайн и Профили

  Интериор

  Модерен Интериорен Дизайн. Акцентирайте с первази, профили за скрито LED осветление, интериорни колони, арки и сводове. Ние можем да превърнем Вашия дизайн в реалност!
 • СПА и Уелнес пейки и лежанки, бани и мивки

  СПА & Уелнес

  Насладете на Вашия СПА & Уелнес център у дома. За тези, които търсят спокойствието и отпускане на тялото и душата. Ние създаваме за Вас приятно място за релакс!
 • Букви за Надписи от стиропор и фибран Реклама и Тебели

  Букви & Надписи

  Отличете се със Дизайн и Стил. Букви за Надписи от стиропор и фибран. Направете празника или партито си запомнящо се с нашите 3D надписи и отличаващи се идеи!
 • Облицовки Тухлички и Камък от стиропор

  Облицовки и 3D Панели

  3D Панели за Интериор и Декорация на стени и тавани. Деко пана и Облицовки имитация на тухлички, камък и дърво от стиропор.
PS Designers

Нашият Блог

Tук ние споделяме нашите преживявания, впечатления, опит и интересна информация

  Категории

  Обекти

  Фасади на Сгради с Фасадни Профили от Стиропор и Декоративни Орнаменти & Дизайн в Архитектурата

  Информация

  Полезни Съвети & Информация за Дизайн, монтаж на Елементи от стиропор, Избор на Цветове и Нови Пр...

  Забавно

  Филми, Музика и Свободно Време

  Най-Нови Статии

  Фасадна декорация за сграда в Добрич

  Фасадна Декорация за сграда в Добрич Представяме ви една прекрасна сграда с фасади в модерен све...

  Модерна Фасада Бриз

  Модерна Фасада Бриз Жилищна сграда в квартал Бриз в гр. Варна. Изчистен архитектурен Фасаден д...

  Рустик фасада

  Рустик Фасада Тази чудесна 6 етажна сграда в град Варна е декорирана САМО с рамки за прозорци...
  PS Designers

  Продуктите

  Направете света на работата забавление - разгледайте, попитайте, поръчайте, получете - и се Усмихнете!
  • Прозоречна Рамка от стиропор
   PS Designers

   Window Collection | Рамки Прозорци

   Frames & Accessoires
   Exterior
  • Профил от стиропор с декорация
   PS Designers

   Crown Epistylia | Профили с Декорация

   Ornaments & Cornices
   Exterior
  • Интериорна Декорация, Профили и Пана
   PS Designers

   Formo | Интериор & Аксесоари

   Interior Decorations
   Interior
  • Фасадни Профили и Фризове от стиропор
   PS Designers

   Molding | Фасадни Профили

   Decorative Ideas
   Interior & Exterior
  • Профили за скрито Осветление
   PS Designers

   Lumina | Скрито Осветление

   Hidden Lighting Collection
   Interior & Exterior
  • Колони и Капители от стиропор
   PS Designers

   Column | Колони и Капители

   Lux Collection
   Interior & Exterior
  • Главни корнизи от стиропор
   PS Designers

   Classic | Главни Корнизи

   Supreme Collection
   Exterior
  • Пана за мъх и вертикални градини
   PS Designers

   Green | Вертикално Озеленяване

   Vertical Garden
   Interior & Exterior
  • Декоративни орнаменти и Подпори от стиропор
   PS Designers

   Corbels | Фронтони и Подпори

   Delux Composition
   Exterior
  • Букви, Надписи и Реклама от стиропор
   PS Designers

   Letters | Надписи & Реклама

   Advertising Products
   Interior & Exterior
  • Профил за скриване на улук и водосточни тръби
   PS Designers

   Gutter Cornice | Скриване Улуци

   Crown Moldings
   Exterior
  • Стъклокерамика и Облицовки
   PS Designers

   Ceramic Inspiration | Стъклокерамика

   Trend Collection
   SPA & Bathroom
  • Ъглови камъни, рустика и топлоизолация от стиропор
   PS Designers

   Rustique & Ornaments | Рустика & Орнаменти

   Panels & Insulation
   Exterior
  • Дизай и Панели за Стени от стиропор
   PS Designers

   Design Wall | Панели & Облицовки

   Individual Proposals
   Interior & Exterior
  • Пейки, Лежанки и Кресла от стиропор
   PS Designers

   Chaise Longue | СПА & Уелнес

   SPA Collection
   SPA & Bathroom
   PS Designers Дизайн

   3D Визуализация

   Екстериорно и Интериорно визуализиране на Фасади и Декорация

   Изисквания за 3D

   Вашата 3D Визуализация

   Изпратете ни

   • Снимки на Фасадите или Интериора
   • Чертеж или скица на обекта
   • Описание в свободен текст
   • Изберете от нашите 3D продукти
   Визуализирай с Нас
   3D Визуализация

   Ние имаме визия за Дизайн

   Ако се колебаеш кой вариант е най-подходящ за твоята къща, сграда, интериор или заведение, ние ти предлагаме изработване на 3D визуализация за тях с предлаганата фасадна или интериорна декорация
   Разгледайте нашите Идейни Проекти и се вдъхновете от 3D Визуализации на фасади
   3д визуализация сграда

   3D Скица на Ситуация

   50 *
   Situation
   • Визуализация на
    1 Ситуация
   • V-Ray Снимки & Сечения
   • Цвят по избор на Фасадата
   • Дизайн на Материали

   * Скицата представлява решение и предложение за индивидуална ситуация

   3д визуализация сграда

   3D Визуализация Къща

   €/m'' 5 *
   Your STYLE
   • Визуализация на
    Фасада Къща
   • 4 V-Ray Снимки & Сечения
   • Autodesk Online Модел
   • Цвят по избор на Фасадата
   • Дизайн на Материали

   * Визуализацията представя решение и предложение за индивидуална фасадна декорация

   © 2020 PS Designers, All Rights Reserved